PRODUCTS

 • DG – 8MIC

  DG – 8MIC

  DG – 8MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic GCC-LCC08 có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất Hosokawa Alpine của Cộng hòa Liên bang Đức và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, GCC-LCC08 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 8MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 1.8 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 08 ± 1.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  1.750 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 10MIC

  DG – 10MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG-10MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG-10MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 10MIC
  PHYSICAL CHARACTERISTICS CHEMISTRY COMPONENT
  D50 = 2.5 ± 0.5µm CaCO3 Content ≥ 98%
  D97 = 10 ± 1.0 µm MgO Content ≤ 0,16%
  Mesh 1.250 mesh Fe2O3 Content ≤ 0,01%
  Whiteness ≥ 96.50 % Al2O3 Content ≤ 0,04%
  PH 8.0 ÷ 9.0 SiO2 Content ≤ 0,01%
  Moisture ≤ 0,2% Na2O Content ≤ 0,16%
  Density 2.7g/cm3    
  Oil Absorption ≥ 24g/100g CaCO3    
  Loss on ignition content ≤ 43,08%    

  More info
 • DG – 12MIC

  DG – 12MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 12MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 12MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 12MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 3.0 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 12 ± 1.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  1.100 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 15MIC

  DG – 15MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 15MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 15MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 15MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 3.5 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 15 ± 1.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  1.000 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 20MIC

  DG – 20MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 20MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 20MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…
  Mời bấm đây để tải file

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 20MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 4.0 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 20 ± 2.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  625 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 25MIC

  DG – 25MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 25MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 25MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 25MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 5.0 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 25 ± 2.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  550 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 30MIC

  DG – 30MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 30MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 30MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 30MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 6.0 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 30 ± 2.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  500 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 35MIC

  DG – 35MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 35MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 35MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 35MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 7.5 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 35 ± 3.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  500 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 40MIC

  DG – 40MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 40MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 40MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 40MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 7.5 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 35 ± 3.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  500 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info
 • DG – 40MIC

  DG – 40MIC

  Sản phẩm bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ stearic DG – 40MIC có thành phần từ các mỏ đá vôi trắng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, DG – 40MIC được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như: Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Sản xuất Mỹ phẩm…

  PRODUCT NAME: UNCOATED CALCIUM CARBONATE POWDER DG – 40MIC

  PHYSICAL CHARACTERISTICS

  CHEMISTRY COMPONENT

  D50

  = 7.5 ± 0.5µm

  CaCO3 Content

  ≥ 98%

  D97

  = 35 ± 3.0 µm

  MgO Content

  ≤ 0,16%

  Mesh

  500 mesh

  Fe2O3 Content

  ≤ 0,01%

  Whiteness

  ≥ 96.50 %

  Al2O3 Content

  ≤ 0,04%

  PH

  8.0 ÷ 9.0

  SiO2 Content

  ≤ 0,01%

  Moisture

  ≤ 0,2%

  Na2O Content

  ≤ 0,16%

  Density

  2.7g/cm3

   

   

  Oil Absorption

  ≥ 24g/100g CaCO3

   

   

  Loss on ignition content

  ≤ 43,08%

   

   

  More info